Després de diverses setmanes sense publicar cap article avui us parlarem del comando snmpwalk, una ordre que ens retorna una matriu amb els codis OID i el seu valor. El valor d'un codi OID ens retorna informació del dispositiu com el número de sèrie, el temps que el dispositiu porta encès.

En el nostre cas monitorarem impressores i us volem explicar la relació que es compleix entre el valor del OID que indica el tipus de consumible i el valor OID de l'estat actual de dita consumible. Per a això fem un snmpwalk indicant la IP de la impressora i el OID a partir del qual començarem a executar el comando, en el nostre cas el .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1:

[root@localhost libexec]# snmpwalk -c public -v 1 172.28.5.200 .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.2.1.1 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.2.1.2 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.2.1.3 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.2.1.4 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.2.1.5 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.3.1.1 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.3.1.2 = INTEGER: 2

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.3.1.3 = INTEGER: 3

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.3.1.4 = INTEGER: 4

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.3.1.5 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.4.1.1 = INTEGER: 3

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.4.1.2 = INTEGER: 3

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.4.1.3 = INTEGER: 3

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.4.1.4 = INTEGER: 3

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.4.1.5 = INTEGER: 4

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.5.1.1 = INTEGER: 3

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.5.1.2 = INTEGER: 3

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.5.1.3 = INTEGER: 3

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.5.1.4 = INTEGER: 3

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.5.1.5 = INTEGER: 4

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.6.1.1 = STRING: "Black Toner"

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.6.1.2 = STRING: "Cyan Toner"

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.6.1.3 = STRING: "Magenta Toner"

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.6.1.4 = STRING: "Yellow Toner"

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.6.1.5 = STRING: "Waste Toner"

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.7.1.1 = INTEGER: 19

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.7.1.2 = INTEGER: 19

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.7.1.3 = INTEGER: 19

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.7.1.4 = INTEGER: 19

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.7.1.5 = INTEGER: 19

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.8.1.1 = INTEGER: 100

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.8.1.2 = INTEGER: 100

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.8.1.3 = INTEGER: 100

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.8.1.4 = INTEGER: 100

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.8.1.5 = INTEGER: 100

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.9.1.1 = INTEGER: 90

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.9.1.2 = INTEGER: 100

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.9.1.3 = INTEGER: 50

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.9.1.4 = INTEGER: 30

SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.9.1.5 = INTEGER: -3

Podem veure que en els OID's del .6.1.1 al .6.1.5 indica el nom dels consumibles que té aquesta impressora, la capacitat d'aquests consumibles veiem que reflecteixen a partir del OID 9.11 fins al 9.15 i aquest valor està expressar-lo en %.

Aquesta fórmula es compleix en qualsevol impressora de qualsevol marca, l'única diferència és que segons la impressora tindrà més o menys consumibles. Per exemple una impressora a blanc i negre no apareixeran els OID's dels consumibles de color.

Us deixem un exemple del comando snmpawalk usat en un plugin de Nagios que revisa l'estat dels tòners d'una impressora (OKI en l'exemple):

[root@localhost libexec]# ./check_oki_levels.php H=172.18.1.100 t=public C=10 CRITICAL - Black Toner <90%>, Cyan Toner <100%>, Magenta Toner <50%>, Yellow Toner <30%>, Waste Toner <-3%>

Aquest plugin basat en snmpwalk pot usar-se en totes les plataformes basades en Nagios.