Després de jugar uns dies amb la beta, us vam mostrar una mica el que ens trobarem a partir de mediats de maig.

No comentarem totes les novetats que són moltes, però si farem incís en les més destacades i que potser té més impacte en el dia a dia de les nostres instal·lacions.

Link de totes les novetats:

http://www.op5.com/blog/release-notes/op5-monitor/op5-monitor-6-3-beta-release-notes/

Comencem doncs comentat potser el que més gràcia ens fa als administradors d'entorns de monitoratge, els plugins:

- Hi ha alguna actualització en el check_vmware_api

- Han afegit cerques en els “commands” i pot veure's el nivell de suport d'OP5 en els diferents plugins. S'accedeix per la part de configuració.

- S'ha afegit un plugin anomenat check_linux_stats que simplifica significativament el monitoratge d'equips Linux que disposin de NRPE. - S'incorpora check_hpasm directament. Ideal per a monitorar maquinari d'equips HP/Compaq.

L'altra gran actualització d'aquesta versió serà la millora dels “Management Packs”. Han incorporat per a, Cisco, UCS, NetScaler, HP, Microsoft, WMI… el més interessant de tot això és que sembla que aquesta part continua evolucionant, permetent als administradors deixar plantilles als usuaris.

Una altra cosa destacable és que han inclòs la possibilitat de posar graficas de PNP en NagVis. D'aquesta part us deixem l'enllaç (no hem tingut temps de testar):

https://kb.op5.com/display/HOWTOs/Include+PNP+graphs+in+a+NagVis+map+and+in+a+Widget+in+the+Tactical+Overview

Queda clar amb aquesta nova versió que el producte continua evolucionant en una bona línia.

"