Avui anem amb una cosa una miqueta laboriosa però senzilla de fer, monitorar el nombre de fitxers que conté un directori des de Nagios XI.

Primer de tot el plugin. Usarem check_file_count. Aquest plugin funciona per a comptabilitzar directoris o fitxers en directoris locals, amb la qual cosa sempre que vulguem monitorar una carpeta que aquest fora del nostre servidor de Nagios XI haurem de muntar-la. Més informació en:

http://exchange.nagios.org/directory/Plugins/System-Metrics/File-System/check_file_count/details

Així doncs els passos a seguir són els següents:

1. Compartim el directori en el nostre servidor d'origen. En el nostre exemple és un equip Windows (192.168.1.11) i la carpeta que compartim és /còpies de seguretat. Important saber que només és necessari donar permís de lectura.

2. En el nostre servidor Nagios XI muntem la carpeta que acabem de compartir, i per a fer això tenim que:

- Crear el punt de muntatge, que en el nostre cas serà /mnt/còpies de seguretat: mkdir /mnt/còpies de seguretat

- Instal·lem mount.cifs (ja que Nagios XI no ho incorpora):

yum install samba-client samba-common cifs-utils

- Muntem el directori compartit:

mount.cifs //192.168.1.11/backups /mnt/backups -o user=Frank

3. Descarreguem el plugin i abans de pujar-ho al Nagios XI cal modificar una errata de programació. Cal afegir “-maxdepth 1” tal com es mostra a continuació en la línia 219: FILECOUNT=$(echo `find $TESTEDDIR -nowarn -type f | wc -l`) <- Original FILECOUNT=$(echo `find $TESTEDDIR -nowarn -maxdepth 1 -type f | wc -l`) <- Com ha de quedar Si no arreglem el plugin, aquest sempre ens comptabilitza el contingut de les subcarpetas. 4. Accedim a Nagios XI per la web, anem a la part de ADMIN , SYSTEM EXTENSION i fem clic en MANAGE PLUGINS. Donis d'aquí només cal buscar el plugin en el nostre equip local i pujar-lo. Si ho hem fet bé hauria d'aparèixer en la llista.

5. Ara hem d'afegir el comando. Cal anar a CONFIGURE, QUICK TOOLS, i fer clic en CORE CONFIG MANAGER, en aquest punt ens demanarà l'usuari i la contrasenya d'accés al CORE. Si entrem correctament ens apareixen més opcions en el menú. Ara cal anar a COMMANDS i fer clic en COMMANDS.

Ara veurem el llest de tots els comandos i li donem a ADD NEW, per a poder afegir el nou. Se'ns obre la finestra del COMMAND MANAGEMENT, un petit formulari on entrem:

- COMMAND NAME: check_file_count (el nom que vulguem encara que se sol utilitzar el mateix del plugin).

- COMMAND LINE: $USER1$/check_file_count $ARG6$ (Cal acordar-se que per a Nagios la variable $USER1$ és el directori on es troben els plugins. Hem triat la variable $ARG6$ com podríem haver triat qualsevol altra, aquesta vegada passarem totes les variables en configurar cada servei).

- COMMAND TYPE: check command

- ACTIVE: SI

Guardem i apliquem canvis. Ja tenim el plugin llest i el comando.

6. Ja només ens falta afegir el servei. En la mateixa pantalla del CORE on estem tenim l'opció MONITORING SERVICES. Si accedim aquí ens apareixen tots els serveis que monitorem en el nostre Nagios XI.

Ara tenim dues opcions, o afegim un nou servei, o clonem un i el modifiquem. La nostra recomanació és clonar i modificar, ens estalviem moltes coses a configurar. Així que una vegada clonat ho modifiquem:

- CONFIG NAME: 192.168.1.11 (el que tingui el nostre host)

- DESCRPTION: Files on còpies de seguretat (o el que vulguem)

- CHECK COMMAND: check_file_count (el nom del comando que hem introduciodo abans)

- ACTIVI: SI

- $ARG6$: -t=file -s=no -wt=high -w 10 -c 15 -p=yes /mnt/còpies de seguretat

Els paràmetres que li passem bàsicament són perquè ens miri el tipus fitxer, no miri en els subdirectoris i el directori on ha de mirar. Per a la resta d'opcions podeu consultar l'ajuda del plugin.

Guardem i apliquem els canvis.

7. Revisem que monitorem correctament el nombre de fitxers del directori.

"