Quan pensem a integrar la nostra eina de monitoratge amb qualsevol altra eina del departament (CMDB, ticketing, BI, etc.) no hem de perdre de vista la API.

OP5 Monitor ens subministra una API Rest que ens permetrà no sols recollir informació de la base de dades, sinó que a més ens permet configurar pràcticament qualsevol opció d'OP5.

Així doncs, en molt poques línies de codi podem agregar un equip, un servei, o recollir un llistat de tots els equips que es troben en un grup amb un estat concret.

Les possibilitats són pràcticament inesgotables. Però analitzem una mica més la API.

Quin tipus de API ens proveeix OP5?

La API és de tipus REST (Representational State Transfer), és un tipus d'arquitectura basada totalment en l'estàndard HTTP (totes les accions les realitzarem mitjançant accessos a URLs).

Quin tipus d'accions podem realitzar mitjançant la API?

Tenim les següents accions disponibles:

  •  GET. Que ens permet treure llistats d'objectes.
  •  POST. Per a crear objectes.
  •  PUT. Per a sobreescriure objectes.
  •  PATCH. Ens permet actualitzar un objecte.
  •  DELETE. Que ens permet eliminar un objecte.

Quins formats podem obtenir?

Qualsevol acció la podem realitzar en els següents formats:

  •  XML
  •  JSON
  •  HTML

Quina seguretat incorpora la API d'OP5 Monitor?

Evidentment en estar basat en HTTP, podem incorporar de manera nativa SSL i convertir la API en HTTPS (és lliurada pel desenvolupador així per defecte).

A més, en l'administració de permisos, els diferents perfils poden tenir o no accés, al mateix temps que podem limitar les accions a realitzar. És molt recomanable disposar de diferents usuaris (lectura, escriptura).

Alguna sorpresa?

Si, i positiva. OP5 Monitor també incorpora MK Livestatus.

MK Livestatus és una API per a Nagios. Encara que OP5 Monitor usa com a motor Naemon, i Naemon que és un fork de Nagios ha incorporat la MK Livestatus per defecte en el seu codi. Ens estalviarem instal·lar aquesta API si tenim alguna integració en Nagios que vulguem portar-nos a OP5 Monitor.