A vegades els canvis no són visibles. I aixpo és el que ha passat els últims anys amb l’eina de monitorització OP5 Monitor

Durant aquesta època, OP5 ha estat retocant temes tant importants com la seguretat, i ha incorporat i millorat alguns plugins. Durant el 2021 s’ha actualitzat 4 vegades amb les versions 8.2.6 al Febrer, 8.2.7 al març, 8.3 a l’abril i la última 8.3.1 al maig.

I no són els únics canvis en els que han estat treballant.

Quines novetatst ens depara en el futur aquesta eina?

Pel que sabem, OP5 està preparant millores per un horitzó proper. El passat dia 8 de juny va aparèixer la versió 8.3.2 Aquesta nova versió proveeix al producte d’un Livestatus Multitool Daemon (LMD) actualitzat a la versió 2.0.0, les imatges base dels Slim Pollers s’incorporen, en els correus de notificació s’engloba per defecte la zona horària i es pot configurar el format de la data/hora a les macros.

Però la cosa no acaba aquí.

El 10 d’agost es va llançar la versió 8.3.3 que inclou un nou check per a VMware a través d’API i moltes novetats dels Slim Poller.

I des de fa tan sols uns dies, el 14 de setembre, tenim la versió 8.3.4 disponible.

En aquesta es proveeix de la versió 2.0.2 de LMD, una millora en els missatges d’error de Nachos per localitzar més ràpid els problemes existents, la comprovació de formes GPG a les metadades dels repositoris OP5 Monitor i també s’habilita HTTPS als repositoris d’OP5 Monitor.

Com podem veure a la il·lustració, els plans d’actualització de l’eina es divideixen en tres parts, a curt, a mig i a llarg termini.

OP5 Monitor vol incloure un autodiscovery que permeti descobrir també els serveis. Una altra novetat que s’acosta és la gestió de serveis de negoci refactoritzada i impulsada a través de la API. Preveu millorar la autenticació a la eina i es podran monitoritzar entorns efímers com els contenidors i les aplicacions que suporten Global View.

Ens esperen moltes novetats amb aquesta eina i estem desitjant poder gaudir d’elles quan abans millor.

"