Passarel·la de comunicació per a alertes de monitorització

Saps de la importància de la monitorització a la teva organització. Disposes d’una eina que ajuda al departament d'IT i que et permet conèixer l’estat de la infraestructura de l’empresa.

Però quan salta una alerta a l’eina, a qui se li notifica?

Notificacions per correu

En configurar l’eina de monitorització per primera vegada, s’especifica als contactes a qui s’ha d’avisar quan hi ha alarmes en ella. És habitual que aquestes notificacions arribin per correu electrònic.

És possible configurar les alertes depenent de la complexitat que l'organització necessiti. Des de contactes individuals (en cas d’empreses petites o mitjanes) a grups de contacte (en companyies més grans). També hi ha la possibilitat d’acotar els horaris o quines alertes es notifiquen.

Un grau de sofisticació més seria que, depenent de cada alarma, s’avisés a un contacte o u altre, o en un horari especial.

Ara bé, és possible alertar a algú d’una altra manera que no sigui amb un correu electrònic? La resposta és, per què no?

Altres vies per notificar alertes

Això és el que ens vam plantejar a Solucions-IM. I hem creat una passarel·la de comunicacions.

Què és una passarel·la de comunicació? És una forma d’enviar dades des del teu sistema a serveis externs, com el correu electrònic o el telèfon, sent el primer el més habitual. O dit d’una altra manera, l’eina de monitorització enviarà les alarmes a diferents plataformes de comunciació.

La pots utilitzar per enviar notificacions d’alerta, com quan hi ha un esdeveniment crític o canvia l’estat d’un objecte.

Amb les eines de monitorització, les notificacions es remeten a través d’email, però amb la passarel·la de comunicacions es poden dirigir alertes per diferents vies.

Alguns dels nostres clients volen rebre un SMS o una trucada telefònica en cas d’haver-hi problemes en les infraestructures de l'empresa, altres prefereixen plataformes com Telegram o Slack. En alguns casos, Microsoft Teams o Cisco Teams són una bona alternativa per rebre avisos.

Així ens hem adaptat a les necessitats de cada client.

També pot ser la teva solució

Si el teu negoci té la necessitat de realitzar notificacions des de la teva eina de monitorització capa a qualsevol d’aquests sistemes, no dubtis a contactar amb nosaltres. Ens encanten els reptes així que, si entre les nostres propostes no trobes la que més et satisfaci, estem oberts a valorar el desenvolupament de noves vies de notificacions.

Veure més noticies