Si disposes d’una eina de monitorització que ajuda al departament TI a conèixer l’estat de la infraestructura de la teva empresa, saps de la importància de la monitorització pel teu negoci.

I saps de la repercussió de no donar resposta a la detecció de l’error quan més ràpid millor. L’equip de TI ho necessita saber tan aviat com sigui possible.

Confiat en que l’eina avisarà dels problemes en qualsevol infraestructura, què passa quan una alerta salta a la eina? A qui se li comunica?

Notificacions per correu.

Les eines tenen un sistema de notificació per correu electrònic als contactes indicats.

La configuració d’aquestes notificacions pot ser tant complexa com l’empresa necessiti. Es pot:

  • Crear contactes individuals.
  • Crear grups de contacte.
  • Acotar els horaris en els que es notifica i quines alertes es notifiquen, quan i a qui.

Hi ha la possibilitat que cada element monitoritzat sigui comunicat a un contacte i horari diferent.

Ara bé, seria possible alertar a algú d’una altra manera que no sigui com un correu electrònic? La resposta és: per què no?

Notificacions a través d’altres plataformes.

A Solucions-IM hem dissenyat una passarel·la de comunicacions que tenim disponibles pels nostres clients a través de la qual es poden enviar alertes per diferents vies.

Hi ha departaments de TI que prefereixen rebre un SMS o una trucada telefònica quan un element crític de la infraestructura té problemes.

Altres prioritzen l’avís per Telegram o Slack. Inclòs per alguns els és més pràctic un missatge a través de Microsoft Teams o Cisco Teams.

Si el teu negoci té la necessitat de realitzar notificacions des de la seva eina de monitoritzar a través de qualsevol d’aquestes plataformes, no dubtis en contactar amb nosaltres. Si per algun motiu necessites rebre alertes per un altre sistema, sempre estem oberts a valorar el desenvolupament de noves vies de notificacions.

"