Les eines de monitoratge són aplicacions que ens ajuden a conèixer l'estat de la infraestructura TU d'una empresa.

A més d'avisar quan no està dins dels paràmetres idonis de funcionament, també ens ofereixen una gran quantitat de dades que poden ser analitzats i utilitzats a posteriori per a multitud de tasques.

Aquestes aplicacions estableixen contacte i transmeten a diferents proveïdors i marques amb les seves tecnologies pròpies. La comunicació es duu a terme en la majoria de les vegades a través de plugins o scripts integrats en l'eina.

Plugins de sèrie i de tercers

Molts programes de monitoratge tenen plugins aptes, de sèrie. En altres casos es poden trobar desenvolupaments de tercers, que ofereixen de manera gratuïta a través de la seva comunitat.

Però en algunes ocasions no existeix el plugin idoni que pugui comunicar-se amb una tecnologia en concret, o bé perquè aquesta és molt poc comú o perquè el plugin existent tant en l'eina com en la comunitat no ofereixen tota la informació desitjada.

Què fer quan no hi ha un plugin per a la plataforma de monitoratge?

Arribats a aquest punt només es pot fer una cosa, desenvolupar un plugin a mesura per a obtenir la informació que es desitja. La producció d'un plugin implica:

  • Entendre els requisits necessaris perquè l'eina de monitoratge pugui executar-ho.
  • Conèixer els llenguatges de programació especials per a desenvolupar plugins.

En Solucions-IM tenim un ampli coneixement de com crear nous plugins, a més de disposar d'una biblioteca de plugins. Ens hem trobat amb clients que necessitaven plugins a mesura, i tenim una llarga experiència en el seu disseny i creació.