És una cosa bastant estúpida que els entorns de monitoratge ens obliguin a estar contínuament mirant les pantalles a l'espera que passi alguna cosa, és per això que els entorns de monitoratge han de notificar les incidències generades.

En Nagios disposem de múltiples opcions de notificació, però la més habitual és el correu electrònic.

Per a enviar correu electrònic el més fàcil és utilitzar un servidor correu ja existent, amb la qual cosa tindrem suficient configurant el nostre servidor com relay.

Existeixen múltiples eines per a realitzar la funció de relay SMTP però utilitzarem una de les més comunes i senzilles: POSTFIX

Si hem instal·lat Nagios des de EPEL no serà necessari instal·lar POSTFIX (ja ve com a dependència), però si no és així ens bastés amb un:

yum install -y postfix

Ara ja podem passar a la configuració. Hem de tenir en compte el tipus d'autenticació que té el nostre servidor d'SMTP, però bàsicament començarem pel fitxer main.cf per a indicar-li a POSTFIX el nostre servidor. Devem a més indicar-li a POSTFIX que usarem un usuari i contrasenya en el nostre SMTP i que finalment ens faci la conversió de les adreces de sortida per la qual nosaltres vulguem (això passa perquè com a mesura antispam, la majoria de proveïdors de serveis no ens deixen manar correus amb orígens diferents a la bústia).

Ens haurien de quedar els fitxers d'aquest estil:

/etc/postfix/main.cf

relayhost = [smtp.solucions-im.com]

smtp_sasl_auth_enable=yes

smtp_sasl_password_maps=hash:/etc/postfix/usuariorelay.conf

smtp_sasl_security_options = noanonymous

smtp_generic_maps = hash:/etc/postfix/sender_access

/etc/postfix/usuariorelay.conf

smtp.solucions-im.com soporte@solucions-im.com:la_contraseña

/etc/postfix/sender_access

root@localhost.localdomain soporte@solucions-im.com

nagios@localhost.localdomain soporte@solucions-im.com

Finalment hem de recordar que els fitxers han de compilar-se en format POSTFIX (es creessin fitxers amb extensió .db).

Ja podem reiniciar el servei i realitzar una prova de funcionament.

postmap usuariorelay.conf

postmap sender_access

service postfix restart

echo "Mensaje de test" |mail -s "Asunto de Prueba" soporte@solucions-im.com