El temps és or, se sol dir, però realment es pot mesurar el temps en or?

Sabem que tot costa diners, i el temps també té el seu preu. Els treballadors cobren per les seves hores de treball, es paguen serveis o maquinàries pel seu ús en el temps, etc.

A més d’això, també podem mesurar els diners que es perden quan una empresa està aturada per algun motiu, ja sigui una averia, causes climatològiques, una parada laboral. Moltes d’aquestes casuístiques no es poden evitar ni preveure.

I què passa amb les que sí que es poden?

Tenen les empreses la capacitat de preveure parades i minimitzar-les?

La resposta és sí.

Quan un problema no detectat deté l’empresa

Saber on està el problema és la major pèrdua de temps en la resolució del mateix. En general tres quartes parts estan dedicades a trobar la causa del problema. Amb una bona monitorització es pot detectar l’origen del conflicte a les infraestructures IT o industrials d’una empresa i saber al moment quina és la causa, amb el que s’estalviaria molt de temps.

Si ho traslladem a recursos humans es pot plantejar imaginant que hi ha quatre tècnics en el departament d’informàtica. Mentre que tres d’ells estan buscat on hi ha la causa dels errors a la infraestructura IT o industrial, sols un d’ells està resolvent els problemes i posant-ho tot en marxa de nou.

Això impedeix que la empresa pugui seguir treballant al seu ritme normal, frenant aspectes de l’activitat o, en alguns casos, parant tota la activitat. A activitat parada, diners perduts.

Amb la monitorització la cosa canvia bastant.

Monitorització proactiva per a evitar errors

La monitorització avisa d’immediat de l’error i els quatre tècnics  es dedicarien a resoldre els problemes. El temps que els tècnics deixen de “èrdre” buscant la causa dels conflictes es podria inveryir en mantenir i optimitzar la infraestructura per minimitzar els errors en el futur, donar una millor assistència als usuaris de l’empresa, etc.

Si a més la monitorització s’emplena com a eina proactiva no s’ha d’esperar que sorgeixi un error per solucionar-ho, sinó que es poden realitzar accions abans que aquest apareix. I així poder evitar-lo.

Eines per gestionar i estalviar diners.

Solucions-IM té una llarga experiència en la implementació d’eines de monitorització que poden ajudar a les empreses a estalviar temps, i amb ell, diners. També disposa d’un ampli coneixement e la configuració i l’administració d’aquestes eines que permet extreure el màxim profit i amb ell estalviar encara més temps als tècnics informàtics, i per suposat a l’entitat.

Aquestes eines ajuden a que l’empresa no arribi a parar-se davant del problema. Una vegada detectat, els tècnics poden treballar de seguida en la seva solució i no hi ha pèrdua de temps ni diners a trobar l’error.