Vols anticipar-te als problemes i solucions de la forma més ràpida. Com a empresa has pres la decisió de contractar la teva infraestructura IT.

Així que la pregunta ara és: Què s’ha de monitoritzar?

La primera resposta segur que és “TOT”, però, com sempre, s’ha d’anar pas a pas per no caure en el caos i la desesperació.

Per una altra part, podem distingir entre amplitud de monitorització, els sistemes, la profunditat, i fins a quin nivell de detall es vol monitoritzar.

Detectar on hi ha més problemes

Si parlem d’amplitud, els primers sistemes que hauria de monitoritzar són aquells que tenen un historial de problemes més ampli.

També seria clau començar pels sistemes més importants per a la productivitat del negoci: Són aquells que, en cas de fallar, posin en risc el funcionament de l’empresa. És a dir, els que podrien fer perdre o deixar de guanyar diners a la companyia.

Una vegada monitoritzats aquests sistemes, s’hauria d’anar ampliant la monitorització a altres menys crítics o problemàtics.

Per un altre costat, si parlem de profunditat, el primer que s’hauria de tenir en compte és la infraestructura física.

Si es tracta de servidors, per exemple, hauria de monitoritzar l’estat de la CPU, de la memòria, dels discos, etc. Aquesta seria la capa essencial de monitoritzaciò que hauria de tenir qualsevol sistema de l’empresa.

Correu electrònic o aplicacions ofimàtiques, també.

A la segona etapa, es monitoritzen les aplicacions bàsiques que hi ha en els servidors, aquelles que no són purament del negoci. Es tracta del correu corporatiu o eines ofimàtiques.

A la següent capa de monitorització s’hauria d’incloure totes aquelles aplicacions que siguin de vital importància per a la productivitat de l’empresa. Aquelles sense les que l’empresa no pot funcionar.

Per últim, una vegada tots els sistemes estan monitoritzats a una profunditat adequada seria el moment de crear la capa de serveis de negoci.

La capa de serveis es genera afegint dependències entre els diferents sistemes que interactuen junts.

Gràcies a aquestes categories serà fàcil saber quines estructures es veuran afectades quan un altre deixi de funcionar o ho fa de forma errònia.

Al tenir una visió més de negoci, els càrrecs intermitjos o alts de l’empresa tenen més informació del funcionament d’aquesta.

Cada empresa decideix què monitoritzar segons les seves necessitats

Tant l’amplitud com la profunditat de la monitorització són aspectes subjectius pel departament IT de cada empresa. Aquest ha de decidir en tot moment quines infraestructures s’han d’afegir a la monitorització i amb quina profunditat. No s’ha de tenir per força la totalitat dels sistemes monitoritzats, ni amb el mateix deteniment de detall. Tot això dependrà de les necessitats i/o particularitats de cada empresa, i serà el departament IT l’encarregat de decidir-ho.

Recordem a més que la monitorització és un sistema viu. El que avui no és molt atractiu de monitoritzar, demà es converteix en una peça clau que s’ha de tenir controlada, o viceversa.

Així que l’amplitud i profunditat anirà variant amb el temps i l’evolució de la infraestructura IT de l’empresa.

"