Quins beneficis aporten el monitoratge de sistemes informàtics a les empreses?

Si volem assegurar que la nostra infraestructura informàtica funciona correctament i volem evitar errors en la comunicació entre els diferents sistemes, hem de tenir en compte el monitoratge d’aquests.

El monitoratge és una eina que pot ajudar la teva empresa a millorar la productivitat i guanyar competitivitat. Amb ella, podràs detectar problemes de manera més ràpida i fiable, reduint els temps de resposta en atenció al client, mantenint la disponibilitat del servei i reduint les pèrdues econòmiques generades per fallades a la infraestructura informàtica.

Amb les eines de monitoratge podem saber al moment si els servidors estan responent a les peticions que se li fan arribar, si el processador està sobrecarregat o altres fallades que puguin existir a les plataformes. Tenint coneixement d’això, podem organitzar i millorar la nostra infraestructura TI i respondre ràpidament davant qualsevol incident.

Anem a veure en detall els beneficis de monitorar els nostres sistemes informàtics

L'empresa coneix a temps real l'estat dels sistemes informàtics.

Monitorar els sistemes informàtics amb eines específiques per a fer-ho permeten conèixer en tot moment l’estat dels serveis informàtics i assegurar el seu òptim funcionament.

Un dels punts a favor de les eines de monitoratge és que es pot veure d'un sol cop d’ull, en una sola pantalla, totes les alertes i notificacions. Això obre, també, la possibilitat de conèixer l’estat de cada aplicació de forma individual i en temps real, i detectar qualsevol desviació o fallada al moment just en el qual passen.

Aquest control a temps real permeten als tècnics informàtics solucionar els problemes al moment i prevenir, també, futurs incidents.

En el cas que una empresa no utilitzi eines per a monitorar, davant d’un error o una fallada del sistema, el procés per arreglar-ho pot ser llarg i costós, ja que s’ha d’invertir hores per trobar l’origen del problema i per reparar-ho.

En canvi, amb una gestió proactiva del servei, pots assegurar que els sistemes informàtics de la teva empresa estan disponibles per continuar oferint el millor servei possible.

Reducció de costos i augment de l’eficiència

El monitoratge dels SI en temps real permet identificar els problemes de rendiment abans que la pèrdua sigui irreparable o que els costos per arreglar-ho siguin llargs i cars. Perquè no es tracta solament del cost de la reparació i posar en marxa de nou els sistemes informàtics sinó el cost de tenir els tècnics informàtics dedicant el seu temps en altres tasques, en resoldre els problemes.

I també en la productivitat de l’empresa davant dels seus treballadors i davant dels clients, que no tenen la resposta esperada a les seves peticions. S’eviten males experiències i es millora la satisfacció en l'atenció al client, pel fet que obté resposta ràpida a les seves peticions.

Respondre ràpidament als problemes i alertes és fonamental per mantenir una experiència d'usuari òptima.

Documenta l’estat de la infraestructura a mesura que evoluciona l'arquitectura.

El monitoratge ajuda a entendre què està passant en els sistemes informàtics i com els canvis en l’arquitectura l'afecten.

Si es fan canvis en els sistemes informàtics, si s’amplien o s’evoluciona l’arquitectura, el monitoratge pot documentar l’impacte que tindrà aquest canvi sobre els altres components i sobre les entrades i sortides. Gràcies a aquesta documentació, els CIOs poden prendre decisions respecte a procés de disseny o reutilització dels components que ja existeixen alhora que s'eviten errors redundants o possibles fallades.

Les eines et permeten fer informes personalitzats, anàlisi de tendències i crear alarmes preparades per avisar de qualsevol canvi. Algunes alarmes van per defecte al correu electrònic, però des de Solucions-IM hem creat també passarel·les de comunicació per fer arribar aquestes alarmes a altres plataformes (com Slack, Telegram…)

Lluita contra els ciberatacs

Tot i que les eines de monitoratge no han estat creades per aquest punt específic, sí que és cert que milloren la seguretat. Ajuden a combatre els ciberatacs, perquè si algú intenta hackejar un servidor, el sistema de monitoratge detectarà l’activitat i el bloquejarà immediatament per evitar l’accés a dades crítiques.

La importància del monitoratge

Monitorar és important per qualsevol classe d’empresa, però és clau en les empreses TI, perquè les permet mantenir-se al dia amb les tendències tecnològiques, planificar necessitats futures i identificar noves oportunitats i riscos en les decisions comercials. També milloren la seva capacitat de resposta en proporcionar una vista immediata de tots els punts de funcionament dels sistemes informàtics.

Ara que coneixes els beneficis de les eines de monitoratge, saps que comptar amb una empresa externa de manteniment informàtic t’ajudarà a tenir els sistemes revisats, actualitzats i monitorats? Contacta amb nosaltres!

Veure més noticies