2024 ha recompensat els esforços de Solucions-IM amb la renovació de la certificació de l’Esquema Nacional de Seguretat RD311/2022 en categoria mitjana.

Aquest certificat el vam aconseguir el juliol de 2022 i aquest 2024 ha estat renovat, certificant la nostra infraestructura amb el nou RD 311/2022. Amb aquest nou certificat s’assegura la proteció dels sistemes d’informació davant les amenaces i errors interns i externs, aconseguint així un dels nostres objectius: la seguretat.

L’Esquema Nacional de Seguridad

L’ENS és la llei que genera les condicions necessàries per a la confiança en l’ús de les tecnologies TI tant a l’administració pública com per a les empreses privades.Busca i decreta les mesures per a la seguretat dels sistemes, les dades, com es comuniquen i els diferents serveis de TI per així assegurar la seguretat de la informació tractada.

L’adequació en l’ENS segueix un cicle continuat. Primer, s’implanta opera i monitoritza el sistema informàtic, que és audtitat bianualment (al 2022 vam obtenir la primera certificació). Amb aquesta auditoria es permet millorar la seguretat del sistema.

Per aconseguir aquesta seguretat s’aproven polítiques de seguretat amb assignació de rols i responsabilitats al personal encarregat de valorar i categoritzar el sistema. A més, es realitzen anàlisis de riscos per a cada un dels actius d’informació.

Una vegada valorat i aplicat, la roda torna a començar amb la implementació de canvis i la seva monitorització.

Certificacions de Solucions-IM

La renovació d’aquesta certificació se suma a les renovacions de les ISO 9001:2015, obtingudes el passat febrer 2024 i l’adaptació que estem portant a terme de la nova ISO 27001:2022. Això enfatitza el nostre compromís amb la seguretat de la informació gestionada a Solucions-IM.