És un enorme plaer anunciar que Solucions-IM ja disposa del certificat ISO 27001 de gestió de seguretat. Després de diversos mesos de feina i esforç, i molts documents, el nostre equip de seguretat ha aconseguit la certificació ISO 27001.

Què és el certificat ISO 27001?

Els Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació tenen com a objectiu la protecció i seguretat de la informació i de les dades de les entitats i empreses. Per aconseguir aquest propòsit s’adopten diferents controls i procediments, acords amb les necessitats de l’organització.

Amb aquesta gestió es garanteix:

  • la confidencialitat, amb accés a la informació sols a les persones autoritzades.
  • integritat de la informació i de les dades.
  • disponibilitat de la informació per part de les persones autoritzades.

AENOR certifica a les organitzacions públiques i privades que compleixen amb els principis  obligacions que imposa la legislació en matèria de Protecció de Dades i Privacitat, com són els Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Solucions-IM obté la norma ISO 27001

Des dels inicis, Solucions-IM hem apostat per donar el millor servei possible. I això també inclou, al treballar amb Sistemes Informàtics, que el nostre servei sigui segur.

A l’obtenir la certificació ISO 27001, els nostres clients actuals i potencials saben que el maneig de la informació és i serà conforme a la normativa internacional.

Ens preocupem per la seguretat de la informació, tant per la nostra com la dels nostres clients. Des de la creació del negoci hem apostat per desenvolupar la nostra feina al voltant de la seguretat.

Aquesta certificació és el reconeixement a la nostra manera de treballar que radica en el nostre ADN.

Per aquest motiu, la implantació de les polítiques i procediments necessaris pel seu compliment s’han realitzats d’una manera molt natural. El que no treu que s’hagi treballar amb un gran esforç per part de l’equip de seguretat per generar els controls necessaris.