Per a treure el màxim rendiment a Nagios és important que usem de la forma més adequada totes les seves funcionalitats o possibilitats.

Avui parlarem una mica dels grups i les icones.

Els grups poden ser de HOSTS o de SERVICES. Tenim clar que podem crear grups per tipus de fabricant o per tipus de dispositiu, aquests serien els casos més habituals vegem perquè uns grups d'exemple de HOSTS:

  •  HP
  •  Cisco
  •  Impressores
  •  Servidors

Els serveis els podríem agrupar per aplicacions o per funcionalitats, vegem alguns exemples:

  •  Aplicació de RH
  •  Aplicació de Facturació
  •  Serveis Web
  •  Serveis de Còpia de seguretat

Però a part d'aquestes classificacions, podem optar per altres més funcionals per al departament d'informàtica, per exemple podríem classificar els serveis en funció del grup de tècnics que ha de resoldre l'alarma:

  •  Serveis per a Sistemes
  •  Serveis per a Desenvolupament

En el nostre cas tenim el departament d'informàtica dividit entre dos grups de tècnics, els de sistemes i els de desenvolupament, i el que farem és indicar en Nagios per a cada servei que grup de tècnics ha de resoldre l'alarma.

Anem ara perquè aponer les icones.

El primer que hem de fer és saber on estan les nostres icones en la instal·lació de Nagios. En el nostre cas:

/usr/share/nagios/html/images/logos

Copiem en aquesta carpeta les icones que vulguem utilitzar per a cada grup.

Ara només ens falta configurar en cada host, service, grup de hosts o grup de services la imatge que vulguem utilitzar:

define service {

use generic-service-inet

host_name solucions-im.com

service_description Web: Solucions-im.com

check_command check_http! -H www.solucions-im.com -u https://www.solucions-im.com/web/sim.php

icon_image icon-d.png }

El resultat final podria ser una mica com això:

"