Administració de la plataforma de monitoratge

Aquest servei proporciona al client els recursos tècnics i humans necessaris per a la gestió de la seva eina de monitoratge en horari 8x5NBD.

Configuració sistema

Les infraestructures de TU estan permanentment en constant canvi, en funció de les necessitats core del negoci els canvis de dispositius o mètriques a monitorar són molt freqüents.

El nostre servei d'Administració del sistema és l'eina perfecta perquè els responsables dels departaments de IT puguin sol·licitar tants canvis com necessitin en la configuració dels dispositius, nivell de llindars, canvis en notificacions etc…

Incloure les integracions realitzes amb altres aplicacions del client en la plataforma de monitoratge, és una altra de les gestions més habituals.

La resolució de possibles problemes amb el programari de monitoratge també forma part d'aquest servei, tant si és necessari escalar el problema al fabricador, en cas de disposar del suport per part d'aquest, o per part del nostre equip d'experts.

Passarel·la de comunicació

Per a aquells clients que tinguin la necessitat d'enviar alertes o missatges via e-mail, SMS o trucades telefòniques, Solucions-IM posa a la seva disposició la nostra passarel·la de comunicació. Aquesta està situada en el nostre cloud i posem a la disposició dels nostres clients packs de SMS o crides en funció de les seves necessitats.

També podem oferir missatges a través de les aplicacions de Teams Microsoft, Teams Cisco, Slack o Telegram.

Monitoratge extern

Des del nostre cloud proporcionem als nostres clients el monitoratge de tots aquells serveis externs (IP públiques) que són la base dels processos comercials.

És fonamental en totes les empreses, que els serveis externs com les pàgines web, correu electrònic, ports d'accés o webservices treballin de manera òptima i la missió del monitoratge és vetllar perquè res falli.

Pla de contingència

Com el seu propi nom indica, en cas que aquest en risc la continuïtat de l'activitat sempre és aconsellable disposar d'un pla de contingència, on es detallen les mesures i passos a seguir per a restaurar el servei de la plataforma de monitoratge al més aviat possible i amb les eines o suports adequats.

Per tant, cada pla de contingència es realitza a mesura de cada client en funció de les necessitats i mètriques principals de cada cas.

Contacti amb nosaltres per a una avaluació personalitzada de qualsevol dels nostres serveis.

Notícies relacionades