Com actualitzar l’eina de monitorització

Sigui quina sigui l’eina de monitorització que es faci servir, arriba un dia que s’ha d’actualitzar a l'última versió. Ja sigui perquè la versió que s’està utilitzant arriba al seu final, o per obtenir les millors que proveeix la nova versió publicada.

Cada eina té el seu protocol per a realitzar aquesta actualització, però hi ha coses que s’haurien de fer sempre que es faci una actualització indistintament de l’eina que s’utilitzi.

Amb aquesta guia oferim uns passos a seguir abans, durant i després de l’actualització de l’eina de monitorització.

El primer de tot és escollir el moment per a realitzar l’actualització i informar a tots els involucrats, tant tècnics com usuaris finals, perquè sàpiguen que la monitorització patirà una aturada mentre duri el procés.

Actualització de l’eina, passos previs

L'actualització de l’eina de monitorització és un procés important que han de realitzar-se amb precaució.

Una vegada tenim data marcada per actualitzar l’eina de monitorització, i previ avís als tècnics informàtics, realitzarem una còpia de seguretat del servidor, si és un servidor virtual es pot realitzar un ‘snapshot’. Amb això es garanteix que, si hi ha algun inconvenient durant el procés d’actualització, es pot retornar a la situació anterior.

El següent pas és prendre nota amb captures de pantalla de:

  • les alertes actuals
  • l’estat general del servidor
  • la versió del sistema operatiu
  • l’eina de monitorització

També és important deshabilitar les notificacions per a evitar l’enviament massiu d’aquestes en cas que hi hagi algun problema durant l’actualització.

Procés d'actualització

En aquest moment ja es pot realitzar el procés específic d’actualització de les eines de monitorització que s’estiguin utilitzant. Per això és aconsellable seguir les guies que ofereixen els fabricants d’aquestes eines.

Amb les guies ens assegurem d’adaptar l’actualització a les característiques de la nostra eina, amb les seves particularitats.

Una vegada acabat el procés i l’eina està de nou en funcionament, s’ha d’esperar que aquesta realitzi tots els checks dels elements monitoritzats.

Mentre s’espera al check definitiu, podem fer algunes comprovacions:

Un cp acabat el procés, és important realitzar proves de funcionament per a verificar que tot estigui en aquest ordre. S’han de comprovar les alertes, els logs, els plugins i les integracions, i assegurar-se que les alertes que hi havia abans de l’actualització segueixin existint.

  • Comprovar la versió de l’eina de monitorització.
  • Revisar els logs en cerca d’algun error durant el procés d’actualització.
  • Revisar el funcionament de l’eina afegint, modificant i eliminant un element.
  • Efectuar un enviament d’una notificació.
  • Comprovar que els plugin propis funcionin correctament.
  • Comprovar que les integracions funcionin correctament.

Finalment, comprovem que les alertes que hi ha són les mateixes que hi havia abans de l’actualització i que l’estat del servidor és correcte.

Si tot està en ordre, es poden tornar a habilitar les notificacions que hi havia abans de l’actualització i, passades unes hores, es pot eliminar la còpia de seguretat o el ‘snapshot’.

Esperem que amb aquests consells, els departaments de SI poden actualitzar l’eina de monitorització, es faci de manera efectiva i garanteixi un sistema informàtic segur i eficient.

Recordem que l’eina monitorització és una peça clau en la gestió de sistemes informàtics i xarxes de computadores. Mantenir-la actualitzada és important per a garantir el correcte funcionament del sistema.

Veure més noticies