Tots els negocis disposen actualment d'una pàgina web on mostrar els seus productes o serveis als seus clients o futurs clients.

És una cosa essencial per a un negoci, i encara més quan estem parlant de negocis de eCommerce. En els comerços en línia la comunicació entre clients i empresa són molt importants.

És necessari conèixer, per part de les empreses i dels clients que els seus correus electrònics són rebuts al seu destinatari. També, les empreses necessiten saber que les seves webservices funcionen.

Però, Com sabem que aquests elements estan funcionant i a més ho fa de manera correcta?

Podem optar per monitorar-los des de la pròpia infraestructura de l'empresa, però aquesta visió no seria del tot real. Perquè la infraestructura de l'entitat no actua com un ens extern i no detecta les especialitats d'altres infraestructures que comuniquen amb ella.

Per a saber si aquests serveis estan funcionant hem de mirar-los des del punt de vista dels usuaris d'aquests serveis, és a dir, des de fora de la infraestructura pròpia de l'empresa.

Ara la pregunta seria, Com podem monitorar la nostra web, correu electrònic o webservice des de fora de la nostra infraestructura?

Aquest monitoratge des de l'exterior s'ha de realitzar amb les eines de monitoratge fora de l'empresa. Amb la despesa econòmica i de recursos addicionals que comporta per a l'empresa.

Per a evitar grans costos per als ecommerce i altres negocis en línia, en Solucions-IM tenim eines de monitoratge en el núvol. Aquesta eina ens permet treballar amb tots aquests elements des de l'exterior de la infraestructura dels nostres clients.

Aconseguim la visió externa dels serveis, com si fóssim un client de l'empresa, i d'aquesta manera sabem en tot moment si aquests serveis funcionen i si ho fan de manera correcta.

A més, amb el complement d'eines com SoapUI i Selenium podem testar la funcionalitat d'una pàgina web o simular un procés de compra i detectar possibles errors a la botiga en línia.