Ho sentim, no hi ha notícies disponibles. Proveu-ho amb altres idomes.

Validar webs amb autenticació

Algunes vegades realitzem revisions mèdiques a adreces web que requereixen algun tipus d'autenticació. Les revisions mèdiques llavors ens poden retornar missatges d'alerta, quan el que passa és que realment el servidor ens està demanant un usuari i contrasenya.

Veure més

OP5 Monitor i els seus logs

Com tota bona aplicació, OP5 Monitor, disposa del seu sistema de logs.

La configuració dels logs la podem veure (i modificar) en el fitxer log.yml que podem trobar en la ubicació /etc/op5 , a continuació un exemple:

Veure més

Cap, Necessito monitorar!

Muchas veces en los departamentos de informática se conoce la necesidad y las ventajas que ofrece una plataforma de monitorización, pero se encuentran con la necesidad de tener que convencer a alguien que no tiene de origen el mundo de las TI.

Veure més