Nagios Network Analyser

Contacta amb nosaltres per a obtenir més informació.

Monitorar les fonts de trànsit de la nostra xarxa, tant l'origen com la destinació de les dades, els ports d'accés i les possibles amenaces de seguretat són l'essència de Network Analyser, proporcionant una vista central del trànsit de xarxa i dades de banda ampla.

Els usuaris poden aprofundir fàcilment per a veure informació específica sobre IP individuals, ports d'origen port de destinació o qualsevol combinació d'aquests i juntament amb els avançats informes que l'eina proporciona el personal del departament de TU disposa d'un gran coneixement de la xarxa.

Serveis relacionats

No hi ha resultats disponibles