Ho sentim, no hi ha notícies disponibles. Proveu-ho amb altres idomes.

NagVis per a àrea de suport

Tradicionalment la gent de suport no ha disposat d'accés a les eines de monitoratge. Precisament el departament de suport hauria d'alleugerir el treball fent les tasques de nivell 1, i per a això una bona plataforma de monitoratge (Nagios) i una bona solució visual (NagVis) poden aportar molt de valor.

Veure més