Manteniment de la plataforma de monitoratge

Solucions-IM realitza el manteniment i seguiment de la plataforma de monitoratge, permetent d'aquesta manera al client focalitzar els seus recursos en els processos principals del negoci. Els nostres experts s'ocuparan de vetllar pel correcte funcionament de la plataforma de monitoratge.

  • Actualització de la versió del sistema operatiu i del programari de monitoratge, incorporant d'aquesta manera les últimes actualitzacions i millores que el fabricant ha incorporat per a un millor rendiment del sistema. Les constants evolucions tecnològiques són la principal raó que obliga a realitzar aquestes actualitzacions, ja que en cas contrari la plataforma de monitoratge no estaria treballant de manera òptima al no poder monitorar tecnologies de nova generació.
  • Monitoratge 24x7 de la plataforma del client (servidors o equips pertanyents a l'eina de monitoratge), procedim a incloure-la en el nostre cloud, garantint així que la seva eina de monitoratge funciona de manera ininterrompuda i que no es troba fora de servei al no emetre avisos que poguessin donar lloc a una interpretació errònia de l'estat de la plataforma (que el seu funcionament és correcte). Les possibles incidències que poguessin existir seran resoltes i gestionades pel nostre equip de suport 24x7 amb un temps de resposta de 4 hores.
  • Seguiment de la plataforma de monitoratge (Estat de la CPU, Memòria RAM, llicències etc..) amb les dades obtingudes amb el monitoratge 24x7, es realitza un informe perquè el client sigui coneixedor de l'estat en el qual es troba la seva eina de monitoratge. Aquest informe és considerat com una petita auditoria, ja que ens proporciona la informació de l'estat de la plataforma i és una gran ajuda per a la presa de futures decisions.
  • Pla de contingència, en cas que estigui en risc la continuïtat de l'activitat empresarial per causes de força major, es detallen les mesures que el client ha de prendre en funció de la gravetat de la situació respecte a l'eina de monitoratge. Cada pla és dissenyat segons de les característiques i necessitats de cada client especificant quals serien els recursos necessaris per a utilitzar.

Contacti amb nosaltres per a una avaluació personalitzada de qualsevol dels nostres serveis.